Hjemmebehandling

Avanceret pleje i hjemmet

Baxter mener, at avanceret pleje i hjemmet er til gavn for både patienter og plejepersonale, og derfor arbejder vi for, at flere patienter får den mulighed. Inden for dialyse, ernæring og behandling med antistoffer er der store muligheder for at øge livskvaliteten for patienterne og samtidig spare på samfundets ressourcer.

Kronisk syge såvel som andre patienter, der gennemgår længere behandlinger, kan få den pleje, de har brug for, hjemme i stedet for på sygehus. Dette kan øge livskvaliteten for patienten og desuden bidrage til effektivisering i plejen via kortere sygehusindlæggelser. Avanceret pleje i hjemmet gør desuden, at patienten ikke behøver at rejse til sygehuset for at få behandling, ofte flere gange om ugen, hvilket sparer meget tid og mange kræfter i hverdagen.

Hvad menes der med avanceret pleje i hjemmet?

Definitionen på, at en behandling skal kunne betragtes som avanceret pleje i hjemmet, er, at:

  • behandlingen i hjemmet giver et ligeværdigt eller bedre behandlingsresultat sammenlignet med behandling på sygehus.
  • behandlingen i hjemmet giver en ligeværdig eller bedre livskvalitet sammenlignet med behandling på sygehus.

Når disse kriterier er opfyldt, mener vi, at man kan optimere plejekvaliteten for patienten gennem behandling i hjemmet, da mange patienter vil kunne påvirke deres egen livssituation og være sammen med familie og venner i stedet for på sygehuset.

Støtte og service

Det er muligt selv at tage ansvaret for sin behandling i hjemmet efter individuelt tilpasset uddannelse, med god støtte fra sygeplejen, mere brugervenlige medicotekniske hjælpemidler og nemmere håndtering ved lægemiddelbehandling. Også lægemiddelpakninger og apparatur tilpasses for at optage mindre plads hjemme hos patienten. Man kan også få assistance af sygeplejepersonale, hvis der er behov for det.

Patienterne bliver også mere og mere IT-vante, hvilket gør det muligt at anvende telemedicin som supplement til personlige besøg. Her kommunikerer plejepersonalet med patienten elektronisk med lyd og billeder. Det kan være til patientrådgivning, bedømmelse og overvågning.

Hjemmeleverancer

Vi mener, at vi kun er i starten af en udvikling, som kan ændre synet på, hvordan vi sammen med sygehusvæsenet og apotekerne kan forbedre situationen for mange kronisk syge patientgrupper.