Samarbejde med patientforeninger

Samarbejde med patientforeninger

Baxter samarbejder med patientforeninger for at forbedre livssituationen for patienter, der lider af livstruende sygdomme.

Samarbejdet med patientforeninger er baseret på fælles visioner og mål med gensidig respekt og forståelse. Dette afspejler sig i vores etiske retningsliner, som blandt andet siger, at Baxter ikke må være enesponsor af en patientforening, og at alle sponsorater skal være skriftlige.

Etiske regler

Baxter lever op til de etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Baxter har indgået aftaler med følgende patientforeninger mv.: