Operation

Operation

Disse oplysninger er alene henvendt til sundhedspersonale.

Behandlingsmetoder til hele operationskæden

I dag stilles der større krav end nogensinde til et effektivt og godt flow i hele operationskæden. Hvert led er vigtigt for patientsikkerheden og for at anvende ressourcerne så effektivt som muligt. Fra forberedende behandling til operation, opvågning og efterbehandling på sygehus og hjemme.

Vores brede produktportefølje stiller store krav til os som virksomhed til at have viden om, hvordan vores produkter kan og skal passe sammen for at bidrage til et så effektivt flow som muligt - såvel præoperativt som postoperativt. I vores samarbejde med sygehuspersonalet bidrager vi gerne med forslag til, hvordan operationsflowet kan blive mere effektivt og mere sikkert med løsninger fra Baxter. Blandt vores produkter findes f.eks.:

  • Anæstesigasser
  • Vævsklæber
  • Ernæringsopløsninger
  • Infusionspumper til smertelindring