Intensivbehandling

Intensivbehandling

Vi støtter dig i intensivbehandlingens frontlinje, så du kan føle dig tryg med at give korrekte og effektive behandlinger.  

Patienterne på en intensivafdeling har det største behov på sygehuset for overvågning og behandling og har ofte følgesygdomme1. At tage hånd om intensivpatienter kan være en kamp mod uret. Vi har været førende inden for CRRT i over 20 år og vil som din samarbejdspartner støtte dig med vores brancheførende teknologier og tjenester inden for organstøtte til intensivbehandling. 

Akut nyresvigt (AKI) er i stigende grad en almindelig komplikation i forbindelse med akutte sygdomme både på intensivafdelinger og andre sygehusafdelinger2,3,4. Ifølge rapporter har 1,4 millioner patienter med akut nyresvigt behov for kontinuerlig dialyse5. Vores unikke teknologi hjælper dig med at behandle dine patienter med nyresvigt. Vi har fokus på at arbejde sammen med dig om at udvikle bedre behandlinger og løbende kunne tilbyde uddannelse og klinisk og teknisk support.

Vi udvikler den globale intensivbehandling

Adgang

Vores teknologi til kontinuerlig dialyse findes i over 80 lande og på 29 sprog.

Kvalitet

Vores CRRT-teknologi bidrager til en høj behandlingsstandard ved akut nyresvigt på en intensivafdeling. Der er hidtil udført over 7 millioner behandlinger verden over.

Sikkerhed

Vores CCRT-system er særdeles præcist med indbyggede sikkerhedsfunktioner, som hjælper dig med at overvåge og styre patientbehandlingen.

Disse oplysninger er udelukkende beregnet til sundhedspersonale.

PRISMAX CRRT behandling

Opdag PrisMax-systemet, næste generations produkt for CRRT og behandlinger til organsupport fra Baxter

Vi mener, at alle mennesker – uanset hvem de er eller hvor de kommer fra – fortjener en chance for et sundt liv, uden sygdom og fyldt med muligheder.

Som førende i branchen udvikler vi hos Baxter hele tiden nye produkter og tjenester, så alle vores kunder kan tilbyde den mest effektive og den bedste intensivbehandling. PrisMax-systemet bygger på Baxters fokus på sikkerhed og har integrerede funktioner, som kontrollerer, hvordan behandlingen forberedes og udføres, og bidrager til, at der sker færre fejl som følge af den menneskelige faktor.

Baxter har længe været førende inden for CRRT med Prismaflex-systemet. Vores teknologi er blevet anvendt til over 7 millioner behandlinger af intensivpatienter over hele verden. Med vores fokus på at redde og opretholde liv som fundament har vi udviklet PrisMax for at gøre behandlingen nemmere, mere effektiv og mere præcis10.

PRISMAFLEX-systemet til intensivbehandling af patienter med akut nyresvigt (AKI)

PRISMAFLEX-systemet til intensivbehandling

Det fleksible system opfylder kravene til flere forskellige typer af behandlinger og har en platform, som kan tilpasses den enkelte patients behov.

Da ikke to patienter er ens, kan behandlingen også tilpasses det enkelte individ. Til forskel fra intermitterende hæmodialyse (IHD) eller langsom low-flux-dialyse (SLED) er PRISMAFLEX kontrolenheden udformet til at udføre kontinuerlig dialyse (CRRT) døgnet rundt for:

  • metabolisk kontrol
  • fjernelse af væske
  • kontrol af syre-basebalancen
  • elektrolytbalance

Når tiden er afgørende, kan PRISMAFLEX også hjælpe med automatiske justeringer og omgående visuel feedback på behandlingen. Systemet giver dig mere tid til optimal behandling og lader dig fokusere på patienten i stedet for på udstyret.

Se brugermanualen eller brugervejledningen for oplysninger om sikker og korrekt brug af PRISMAX- og PRISMAFLEX-systemen.

Primære produkter til intensivbehandling

THERMAX blodvarmer

Prismaflex HF20-set

Prismaflex M60-, M100- og M150-set

Prismaflex ST60-, ST100- og ST150-set

Prismaflex TPE 1000- og TPE 2000-set

Tilbehør til automatisk bortledning