Styrelse och företagsledning

Styrelse och företagsledning

Vår framåtblickande styrelse och företagsledning består av engagerade, fokuserade och erfarna chefer.  De arbetar tillsammans med varandra och med våra anställda över hela världen och använder sin samlade kunskap och erfarenhet för att göra skillnad för alla inblandade – patienter, vårdgivare, anställda, investerare och de platser över hela världen där vi är verksamma.

Styrelse

Möt vår styrelse

Företagsledning

Möt vår högsta ledningsgrupp