Samarbetspartners och leverantörer

Samarbetspartners och leverantörer

Att göra affärer med Baxter.

Tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer arbetar vi för att sprida innovativa livräddande och livsuppehållande produkter och behandlingar till patienter och vårdgivare över hela världen. Vi arbetar ständigt för att hitta nya vägar för att förbättra våra miljöresultat och att främja mångfald bland våra leverantörer, samtidigt som vi uppmuntrar till innovation för att möta de sjukvårdsbehov som hittills inte kunnat tillgodoses.

Baxters leverantörer

Vi samarbetar med våra leverantörer för att hitta möjligheter att förbättra våra miljöresultat, till exempel genom att minska energianvändning, avfall och utsläpp av växthusgaser. Vi slår också vakt om mänskliga rättigheter i valet av leverantörer genom att aktivt söka efter kvalificerade leverantörer som uppfyller kraven.

Nya leverantörer

När vi väljer och utvärderar våra leverantörer tar vi bland annat hänsyn till pris, kvalitet och miljöaspekter. Vi gör det i syfte att utveckla en hållbar tillväxt och bygga sunda affärsrelationer i alla delar av leveranskedjan.

E-handelsverksamhet

Automatiseringen av affärstransaktioner kan ge minskade kostnader, ökad effektivitet och större exakthet genom hela intäktscykeln. Vi stödjer Electronic Data Interchange (EDI) för direktkontakt mellan köpare och leverantör och e-handel. Vi är även en del av Global Healthcare Exchange (GHX), den första internetknutpunkten för hälso- och sjukvårdssektorn.

Villkor