Brugervilkår

Brugervilkår

Velkommen til Baxters website. Oplysningerne på websitet er udelukkende beregnet til generel information og oplysning.  Når du bruger websitet, accepterer du at være bundet af og følge websitets brugervilkår. Du opfordres til at læse brugervilkårene grundigt, før du fortsætter med at bruge websitet. Når du tilgår eller bruger websitet, accepterer du at være bundet af vilkårene i vores brugeraftale. Hvis du ikke ønsker at være bundet af og følge vilkårene i vores brugeraftale, kan du ikke få adgang til eller downloade materiale fra websitet. Baxter forbeholder sig ret til lejlighedsvis at foretage ændringer i brugervilkårene, når det med rimelighed er nødvendigt.

Intet indhold på websitet må betragtes som rådgivning eller anbefalinger til, hvilke tiltag du bør iværksætte angående din eller andres sundhed.  Hvis du er patient, skal du altid henvende dig til en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale med spørgsmål vedrørende din sundhedstilstand, eller før du træffer en beslutning om behandling. Hvis du er læge eller tilhører en anden faggruppe inden for sundhedssektoren, må du ikke lade indholdet på websitet træde i stedet for din egen medicinske vurdering, som du også skal gøre brug af ved evaluering af oplysningerne på websitet.

Baxters website kan indeholde information om produkter, sygdomme og behandling heraf. Baxter ønsker at præcisere, at materialet på websitet ikke er egnet til og ikke bør anvendes uden for den tiltænkte målgruppes geografiske område. Hvis man vælger at tilgå websitet fra andre lokationer, er man selv ansvarlig for at overholde lokal lovgivning, hvis og i den udstrækning lokale love finder anvendelse.  Intet af indholdet på websitet må betragtes som en opfordring eller anbefaling til at anvende et produkt, eller som en anvisning for et produkt, som ikke er godkendt af gældende love og bestemmelser i det land, hvor læseren bor.

Baxter respekterer sine websitebrugeres integritet. Vi henviser til Baxters privatlivspolitik, som beskriver brugernes rettigheder og ansvar vedrørende den information, som gives på websitet.

Selvom Baxter har bestræbt sig på at sørge for, at websitet indeholder korrekt, fuldstændig og opdateret information, kan virksomheden ikke på nogen måde attestere eller garantere, at informationen er korrekt, fuldstændig eller opdateret. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE TILBYDES INFORMATIONEN PÅ DETTE WEBSITE ”AS IS” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. DER KAN FOREKOMME FORSINKELSER, UDELADELSER OG UKORREKTE OPLYSNINGER I INDHOLDET OG PÅ WEBSITET. BAXTER OG DETS DATTERSELSKABER KAN IKKE GARANTERE, AT INDHOLDET PÅ WEBSITET ELLER WEBSITET I SIG SELV ER KORREKT, FULDSTÆNDIGT, OPDATERET OG UDEN KRÆNKELSER. VI KAN HELLER IKKE GARANTERE EJENDOMSRETTEN TIL INDHOLDET ELLER DETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG VI FRASIGER OS HERMED ALLE SÅDANNE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE FORPLIGTELSER. BAXTER KAN IKKE ATTESTERE ELLER GARANTERE, AT INDHOLDET PÅ WEBSITET IKKE INDEHOLDER VIRUS, SOM KAN SKADE DIN COMPUTER ELLER ANDEN EJENDOM SOM FØLGE AF, AT DU BESØGER, ANVENDER ELLER SURFER PÅ WEBSITET, ELLER VED AT DU DOWNLOADER MATERIALE, OPLYSNINGER, TEKST ELLER BILLEDER, ELLER AFSPILLER VIDEO- ELLER LYDFILER FRA WEBSITET.

Du accepterer at kompensere, forsvare og holde Baxter og dets datterselskaber, øverste chefer, direktører, ansatte og agenter skadesløse for enhver form for fordring, krav, tab, forpligtelser og udgifter (herunder advokatgebyrer), som kan opstå på grund af eller i forbindelse med, (i) at du krænker disse brugervilkår eller (ii) din adgang til og din brug af websitet og dets indhold.

Websitet kan indeholde links til eller referencer til andre websites, som drives af eksterne parter, som Baxter ikke har kontrol over. Sådanne links gives udelukkende for at gøre det lettere for brugerne. På samme måde kan dette website tilgås via links fra eksterne websites, som Baxter ikke har kontrol over. Baxter kan ikke på nogen måde garantere eller attestere, at informationen på sådanne websites er korrekt, opdateret eller fuldstændig, og har derfor intet erstatningsansvar eller ansvar for skader, som opstår på grund af indholdet eller informationen på disse websites. Tilstedeværelsen af eksterne links, uanset form, udgør ikke en anerkendelse eller en anbefaling fra Baxter.

I overensstemmelse med alle gældende vilkår og betingelser i vores privatlivspolitik vil al information og alt materiale, der sendes til os via internettet, eller som postes på et af Baxters websites via for eksempel mail, og som indeholder spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blive betragtet som ikke-fortroligt materiale, og Baxter har ingen forpligtelser i henhold til sådan information. Baxter har ret til frit at anvende idéer, tanker, knowhow og teknikker i sådan information til et valgfrit formål, herunder men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter.

Alle varemærker for produkter eller tjenester og alle logoer, som vises på websitet (i det følgende benævnt ”varemærker”) er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Baxter, Baxters datterselskaber eller tredjeparter. Intet indhold på websitet skal betragtes som om, at det giver (underforstået, via indsigelser, eller på anden vis) licens eller rettighed til at anvende varemærkerne uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Baxter eller den relevante tredjepart. Anvendelse eller misbrug af varemærkerne eller andet materiale, med undtagelse af det som er tilladt i henhold til vilkårene, er udtrykkeligt forbudt og kan indebære en krænkelse af ophavsretsloven, varemærkeloven, loven om privatliv og databeskyttelse og andre statutter og regler vedrørende kommunikation.

Du må ikke distribuere, ændre, videregive, genbruge, genpublicere eller anvende indholdet på websitet til generelle eller kommercielle formål, inklusive tekst, billeder, lydfiler og videoer, uden skriftligt samtykke fra Baxter. Alt det du ser eller læser på websitet skal betragtes som ophavsretsligt beskyttet materiale, medmindre andet angives, og må ikke anvendes, ud over på den måde som fremgår af brugervilkårene eller angives på websitet, uden skriftligt samtykke fra Baxter. Baxter hverken garanterer eller erklærer, at anvendelsen af materialet på websitet ikke kan indebære krænkelser af tredjeparters rettigheder, som ikke tilhører eller har tilknytning til Baxter.  Intet indhold på websitet skal betragtes som om, at det giver (underforstået, via indsigelser, eller på anden vis) licens eller rettighed til patenter eller ophavsretsligt beskyttet materiale fra Baxter eller eventuel tredjepart.

Præliminære erklæringer.  De emner, der omfattes af websitet, som ikke er historisk baserede faktaoplysninger, er blandt andet præliminære erklæringer vedrørende virksomhedens finansielle resultater, forretningsudvikling, finansiel struktur, initiativer til omkostningsbesparelser, forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder resultater af kliniske studier og planlagte produktlanceringer, samt fremtidsudsigter. Erklæringerne tager udgangspunkt i antagelser om mange vigtige faktorer. Det kan medføre, at de faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra dem, der nævnes i de præliminære erklæringer. Eksempler på faktorer, som kan danne grundlag for erklæringerne: efterspørgsel og markedets accept af risici for nye og eksisterende produkter, produktudviklingsrisici, spørgsmål vedrørende produktkvalitet og patientsikkerhed, kontinuitet i, adgang til og pris på godkendte råstoffer og komponenter, manglende evne til at skabe ekstra produktionskapacitet i tide eller andre problemer med produktion eller distribution (for eksempel som følge af en naturkatastrofe eller andet), brud eller fejl på virksomhedens IT-systemer, for eksempel via cyberangreb, fremtidige foranstaltninger fra lovgivende eller andre statslige myndigheder, for eksempel FDA, det amerikanske justitsministerium, New Yorks anklagemyndighed og lovgivende myndigheder uden for USA, problemer med at følge programmer for overholdelse af regler, fremtidige foranstaltninger fra tredjeparter, herunder interessenter, sygeplejereformer i USA eller andre besparelsesforanstaltninger uden for USA, statslige myndigheders eller private interessenters prissætnings-, godtgørelses-, skatte- og fradragspolitik, konsekvenser af produkt- og priskonkurrence, herunder generisk konkurrence, genindførsel af lægemidler og transformerende teknologi, global handels- og skattepolitik, korrekt vurdering og udøvelse af de muligheder, som forretningsudvikling og forskning og udvikling giver, og at de forventede fordele opnås, evnen til at håndtere egne patenter, patenter med licens eller tredjeparters patenter, som forhindrer eller begrænser fremstilling, salg eller anvendelse af berørte produkter eller teknologi, den globale økonomis indvirkning, udsving i valuta- og rentekurser, alle lovændringer angående indkomstskat (inklusive nuværende og kommende skattereformer), herunder indkomster indtjent uden for USA, forpligtelser som vedtages af skattemyndigheder i forbindelse med igangværende skatterevisioner, mistede nøglepersoner i virksomheden eller manglende evne til at finde og rekruttere nye medarbejdere, resultatet af igangværende eller fremtidige tvister, at virksomhedens cash flow er tilstrækkeligt til at opfylde virksomhedens nuværende reservekrav og finansiere virksomhedens investeringsprogram, og andre risici, som identificeres i Baxters seneste 10-K-formular (årlig finansiel rapport til SEC, Securities and Exchange Commission) og andre SEC-dokumenter, som alle er tilgængelige via Baxters websted. Baxter påtager sig ikke at opdatere sine præliminære erklæringer.

Vilkårene i denne brugeraftale og din brug af websitet reguleres af lovgivningen i USA og delstaten Illinois uden hensyn til konflikter mellem lovvalgsprincipper. Enhver anklage eller retsforfølgning, som vedrører websitet, skal behandles ved en kompetent føderal eller delstats domstol med sæde i Illinois.

Hvis en bestemmelse i brugeraftalen viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal bestemmelsen udelades uden at påvirke håndhævelsen af alle resterende bestemmelser. Baxter forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre eller slette indhold på websitet.