Inklusion og mangfoldighed

Inklusion og mangfoldighed

Global inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen.

Hos Baxter handler inklusion og mangfoldighed om at etablere bredt sammensatte og dygtige teams, som er engagerede og innovative. For os er det vigtigt at kunne tiltrække, motivere og fastholde en inkluderende og bredt sammensat medarbejderstab for at kunne opfylde medarbejderes, kunders, leverandørers, patienters og sundhedspersonales behov bedst muligt.

Vores globale inklusionsstrategi har fokus på fire områder:

  • Vores medarbejdere: Sammensætte dygtige og effektive teams, som er engagerede og innovative
  • Arbejdspladsen: Udvikle en virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere føler sig værdsatte og respekterede og tør være sig selv
  • Samfundet: Udvikle forretningsrelationer, som fremmer mangfoldighed
  • Markedet: Tage højde for kundernes og patienternes behov i alle aspekter af virksomheden

"Baxter fremmer et inkluderende arbejdsmiljø, som tiltrækker, motiverer og fastholder en mangfoldig medarbejderstyrke for at kunne udvikle innovative løsninger, der øger livskvaliteten for de patienter, vi arbejder for. At vores medarbejdere har forskelligartet baggrund og bidrager med forskellige perspektiver i alle områder af organisationen er vigtigt, for at vi kan gennemføre vores mission om at redde og opretholde liv.”

Joe Almeida, ​bestyrelsesformand og administrerende direktør

"Vi prioriterer langsigtet global inklusion, da en inkluderende arbejdsplads er afgørende for vores succes og for tilfredse medarbejdere. Vi har flere indsatser i gang, som hjælper Baxter med at rekruttere, ansætte og fastholde talenter fra forskellige baggrunde, kulturer og med forskellige erfaringer. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere kan arbejde effektivt sammen.”

Jeanne Mason, personaledirektør  

Ved at sætte pris på forskelle kan vi gøre en forskel i millioner af menneskers livverden over.

Sådan gennemfører vi vores globale inklusionsstrategi

Vi tror på lige muligheder for alle

Som arbejdsgiver tilbyder Baxter lige muligheder for alle. Vi forbyder diskrimination og chikane af arbejdssøgende, ansatte og eksterne parter som følge af race, hudfarve, religiøst tilhørsforhold eller religiøs overbevisning, køn, nationalitet, oprindelse, alder, fysiske eller mentale handikap, sygdomme, genetisk information, civilstand, kønsidentitet eller kønsudtryk, militær baggrund eller nogen som helst anden grund, der er beskyttet ved lov.

Vi uddanner i inklusion og mangfoldighed

Alle ansatte uddannes i inklusion og mangfoldighed med særligt fokus på ubevidste fordomme, og hvordan man lærer at mindske virkningen af dem, og hvad man skal være opmærksom på. Baxter opmuntrer desuden alle medarbejdere til at reflektere over egne fordomme ved at tale om dem. Det kan handle om specifikke forslag eller tiltag til at begrænse eller afskaffe fordomme i forbindelse med ansættelsessamtaler samt feedback- og udviklingssamtaler. 

Vi er førende med vores Global Inclusion Council

Baxters Global Inclusion Council (GIC) ledes af selskabets direktør for Nord- og Sydamerika og består af cirka 15 erfarne ledere fra virksomhedens forskellige forretningsområder, regioner og funktioner. Medlemmerne arbejder som frontløbere for inklusion og mangfoldighed i hele virksomheden og har omfattende viden på området. GIC har ansvaret for at forfølge og fremme global inklusion og mangfoldighed og for at udvikle og gennemføre lokale inklusionsplaner. Globalt fortsætter GIC med at arbejde for at rekruttere flere kvinder og underrepræsenterede mindretal til ledende poster og fremme inkluderende lederskab og kultur.

Vi støtter uddannelsesprogrammer

Vi støtter og deltager i uddannelsesprogrammer, som fremmer inklusion og mangfoldighed hos næste generations medarbejdere.

Vi støtter personaleressourcegrupper

Vores personaleressourcegrupper eller Business Resource Groups (BRG) tilbyder et forum, hvor medarbejderne kan udvikle deres kompetencer, skabe værdifulde kontakter og støtte vigtige initiativer. Grupperne støtter Baxters forretningsmål og fremmer personlig udvikling og multikulturel forståelse, samtidig med at relationerne mellem medarbejdere, kunder, forretningspartnere og samarbejdspartnere i det omgivende samfund styrkes. Baxter har otte etablerede BRG: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals og BaxVets.