Udvikling på jobbet

Udvikling på jobbet

Vores tilgang til karriereudvikling.

Vi er af den overbevisning, at medarbejderne vokser gennem en kombination af joberfaring, feedback, relationer og uddannelse, og at ansvaret for karriereudvikling deles mellem medarbejdere og deres chefer.

Vores udviklingsmetode fokuserer på at skabe god ledelse – fra at kunne lede sig selv til at lede et team og til at lede ledere.

Erfaring - Udvikling - Resultater

Karriereudvikling hos Baxter

Shanghai Employees in a meeting

Vores udviklingsfilosofi

Vores karriereudviklingsfilosofi understreger, at medarbejderne primært udvikles gennem arbejdserfaringer. Feedback, mentorskab og relationsopbygning er vigtige aspekter for udvikling. Derfor er løbende feedback en del af vores stærke resultat- og udviklingsorienterede kultur. Vores medarbejdere har også adgang til mere formel uddannelse og blandede læringsmiljøer via kursusplanerne for Baxters Development Essentials, Management Essentials og Leadership Essentials og andre lignende tilbud og programmer.

Employees working

Præstations- og karriereudvikling

Vores tilgang til præstation of udvikling styres af A.C.E. (Align.Check-In.Execute), som er baseret på, at medarbejderne har månedlige afstemningssamtaler med deres respektive leder med fokus på feedback og udvikling. Ansatte og ledere har adgang til flere forskellige typer hjælpemidler, så samtalerne bliver så givende som muligt. Via portalen MyCareer@Baxter har medarbejderne adgang til udviklings- og planlægningsværktøjer plus omfattende information om præstationsforventninger og mål, uddannelse og job i Baxter.

Employees Meeting

Karriereudviklingsværktøjer og -programmer

Vi tilbyder en række forskellige karriereudviklingsværktøjer og -hjælpemidler for at hjælpe medarbejderne med at vurdere deres styrker og udviklingsbehov, karrieremål og personlige mål og hjælpe dem med at nå dem. Baxters lederskabskompetencer giver medarbejderne et mål at udvikle sig henimod. Vi tilbyder også udviklingsvejledning, som hjælper medarbejdere med at identificere, hvilke specifikke tiltag netop de har behov for. Vores medarbejdere opmuntres til at benytte sig af disse hjælpemidler løbende.

Blandede læringsmiljøer, e-kurser og klasseundervisning

Vores Development Essentials-moduler er tilgængelige for ansatte på alle niveauer og indeholder blandt andet grundlæggende kurser i faglig udvikling og lederskabsudvikling. Derudover har alle medarbejdere adgang til vores globale uddannelsessystem med kurser på flere forskellige sprog. Systemet tilbyder e-læring inden for eksempelvis faglig udvikling, arbejdsledelse og lederskab samt mere tekniske emner som vores kvalitetsarbejde, Baxters procedurer og systemer, virksomhedens produkter, PC-kompetencer, sundhed, miljø og sikkerhed, lægemiddelovervågning, forretningsforståelse og finansielle kompetencer, projektledelse og meget mere.

Ledelses- og lederskabsudvikling

Via Management Essentials kan chefer og arbejdsledere opnå ekstra træning og udvikling på områder som arbejdsledelse, karriere- og udviklingsplanlægning, coaching og feedback.  Erfarne ledere og topchefer har desuden adgang til Leadership Essentials med værktøjer og programmer til at udvikle forretningsforståelse, mere omfattende virksomheds- og organisationsledelse samt træning i for eksempel at motivere og udvikle andre.

Et effektivt team

Evnen til at opbygge dygtige teams er afgørende for, at Baxter kan være en attraktiv arbejdsplads. For at opnå effektive teams globalt i hele virksomheden og på alle niveauer, har Baxter udviklet rammer for etableringen af teams, som opnår resultater. De består af:

  • Uddannelse for chefer og ledere i, hvordan man skaber et velfungerende team. Endagsuddannelsen er udviklet til at afstemme teamets og lederens forventninger, styrke relationerne i gruppen og opbygge tillid
  • Teamudviklingsaktiviteter, som ledes af personaleafdelingen
  • Teamudviklingsaktiviteter, som chefer selv kan facilitere uden yderligere støtte

Alle chefer har adgang til MyTeam@Baxter, en intern onlineportal med hjælpemidler til arbejdsledelse