Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

Baxters adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for, hvordan medarbejderne skal agere, og hvordan vi driver virksomhed. Der findes også værktøjer og hjælpemidler til at gøre det lettere at overholde reglerne.

Adfærdskodekset gælder for Baxters bestyrelse, ledelse og alle medarbejdere. Adfærdskodekset bygger på Baxters langsigtede fokus på at være førende inden for overholdelse af regler og forretningsetik. Kodekset dækker områder som:

  • Beskyttelse og brug af virksomhedens aktiver
  • Korrekt forretningsdokumentation
  • Konkurrencefølsom og fortrolig information
  • Salgs- og markedsføringspraksis
  • Antikorruption
  • Insiderhandel
  • Forskningsetik
  • Interessekonflikter
  • Gaver
  • Overholdelse af handelsregler

I adfærdskodekset indgår Baxters globale interaktionspolitik med retningslinjer for kontakt mellem stat, kommuner og regioner, myndigheder og selskabets medarbejdere, leverandører, repræsentanter, agenter og tredjeparter.

Adfærdskodekset kræver, at mistanke om overtrædelser indberettes omgående, og beskriver konsekvenserne af manglende overholdelse af gældende love eller Baxters retningslinjer og procedurer. Virksomheden udbyder løbende uddannelse af medarbejdere inden for Baxters etiske retningslinjer og overholdelse af regler og tilbyder også andre værktøjer og hjælpemidler.