Nye leverandører

Nye leverandører

Når vi vælger og evaluerer vores leverandører, tager vi blandt andet højde for pris, kvalitet og miljøaspekter. 

Baxter arbejder for et gensidigt fordelagtigt samarbejde med alle vore leverandører af produkter og serviceydelser. Vi bestræber os også på at øge mangfoldigheden blandt vore leverandører samt bidrage til økonomisk stabilitet i lokalsamfundet. Hvis du har et forslag, er du velkommen til at indsende det via leverandørportalen her.

Medtag gerne detaljerede oplysninger og eventuelle certificeringer, som viser, at virksomheden arbejder med inklusion.

Da vi får mange forespørgsler, kan vi desværre ikke tage imod direkte forespørgsler eller svare på opfølgende spørgsmål.

Bæredygtige indkøb

Vi tager hensyn til en række miljø- og samfundsfaktorer for at opbygge bæredygtige procedurer for vores indkøb. Vi samarbejder med vores leverandører om at identificere måder at forbedre vores miljøpræstationer og fremme menneskerettigheder gennem hele forsyningskæden.

Licitationer/RFP'er og leverandøraftaler

Vi har på global plan indført bæredygtighed som et punkt i vores RFP-skabeloner og skabeloner for leverandøraftaler. Det understreger vores fokus på bæredygtighed og gør det muligt at vurdere hver enkelt leverandørs evne til at hjælpe os med at opfylde vores bæredygtighedsmål og gøre forretninger i overensstemmelse med vores leverandørstandarder.

Leverandører bedes oplyse følgende i en RFP:

  • Bæredygtighedspolitik og virksomhedsbeskrivelse
  • En beskrivelse af virksomhedens initiativer og resultater på bæredygtighedsområdet
  • En fortegnelse over modtagne udmærkelser på bæredygtighedsområdet
  • Information om miljøovertrædelser og -bøder i de seneste tre år
  • Oplysninger om indkøb fra leverandører, som bidrager til mangfoldighed, særligt i relation til produkterne og ydelserne i RFP'en (hvis det er aktuelt)
  • Information om andre initiativer, som kan hjælpe Baxter med at nå sine bæredygtighedsmål

Vores standardleverandøraftale kræver, at USA-baserede leverandører kan certificere, at de overholder føderale og statslige love om lige muligheder. Leverandørerne forpligter sig også til at bestræbe sig på at overveje små virksomheder og virksomheder, som ejes af minoriteter, kvinder og andre grupper, som kan bidrage til mangfoldigheden, når de vælger deres egne leverandører.  Se informationen nedenfor om mangfoldighedsarbejde i vores forsyningskæde for at få mere at vide om vores bestræbelser på dette område.

Aftalen opmuntrer også leverandørerne til at identificere produkter og/eller ydelser til Baxter, som kan mindske virksomhedens miljøaftryk. Vi beder vores leverandører om at give os regelmæssige opdateringer om deres bæredygtighedsarbejde.

Om mangfoldighed, kvalitet og overholdelse af regler

Kvalitetsstandarder for leverandører

Vores kvalitetsstandarder for leverandører giver os ensartede procedurer når det gælder evaluering af leverandører og standardiserede værktøjer til at håndtere vores forretningsrelationer.  Vi tror på, at et fælles engagement i at drive en virksomhed med høje etiske standarder styrker vores forretningsrelationer.

Etiske standarder og standarder for overholdelse af regler

Vi tror på, at et fælles engagement i at drive en virksomhed efter høje etiske standarder styrker vores forretningsrelationer.