Infusionspumper

Infusionspumper

Disse oplysninger er udelukkende beregnet til sundhedspersonale.

Infusionspumpe

Baxters elastomeriske pumper anvendes først og fremmest til infusion af antibiotika, cytostatika og også lokal-/opioidanalgetika. Administration kan ske intravenøst, subkutant, epiduralt, intraarterielt og lokalt. Ved hjemmebehandling med f.eks. antibiotika udfører patienten selv den ordinerede behandling evt. med hjælp fra en sygeplejerske.

Best practice Elastomeric Pumps

Se video med Elastomeric Pumps Best Practices 

Infusor® bærbare infusionspumper til hjemmebehandling


Anvendelsesområder

Lægemiddeladministration med Infusor® er en velafprøvet måde at give infusioner, som kan frigøre sengepladser på sygehuset og samtidig give patienter en større grad af uafhængighed og mulighed for at gennemføre infusionsbehandling i hjemmet.

Infusor® er elastomeriske pumper, som først og fremmest anvendes til hjemmebehandling med hurtige eller langsomme infusioner af antibiotika, cytostatika og lokal-/opioidanalgetika. Administration kan ske intravenøst, subkutant, epiduralt, intraarterielt og lokalt. Ved hjemmebehandling med f.eks. antibiotika udfører patienten den ordinerede behandling

● Infusionsbehandling i hjemmet muliggør tidligere udskrivning fra sygehuset

● Behandling i hjemmet er en velafprøvet måde at give infusioner

 

Sådan fungerer Infusor®

Infusor® er støjsvage og driftssikre engangspumper, som er udviklede til at være sikre og brugervenlige. Pumpens elastomeriske ballon presser lægemidlet ud med jævn hastighed i et lukket system via en flowbegrænser, som styrer infusionshastigheden. Når infusionen er overstået, kasseres pumpen, og en ny pumpe sluttes til infusionsporten.

Elastomeriske pumper indeholder ingen elektronik og kræver ingen opladning eller vedligeholdelse. Infusionshastigheden og infusionstiden er forudbestemt for hver pumpe og kan ikke manipuleres.

 

Fordele ved Infusor®

Baxter Infusor-pumper har været kendt og anvendt i mere end 30 år. De er driftssikre, robuste og har et helt lukket system til administration af lægemidler1.

Der findes et bredt sortiment af pumper med forskellige infusionshastigheder og infusionstider fra ½ time op til 7 døgn. Til støtte for farmaceutisk beregning af holdbarheden af lægemidlet i pumpen tilbyder Baxter en database med oplysninger om holdbarhed i køleskab, stuetemperatur og kropstemperatur for et stort antal lægemidler. Der kan logges på databasen via Stabforum.baxter.com

Pumperne er fleksible og lette at tage med sig, hvilket giver patienten større uafhængighed og frihed til at kunne forlade sygehuset på trods af behov for infusionsbehandling.