Baxter anerkendes for sit arbejde for mangfoldighed og inklusion

Diversity Best Practices LogoBaxter er stolt over at være blevet anerkendt på 2018 Diversity Best Practices (DBP) Inclusion Index (indeks for bedste praksis inden for mangfoldighed og inklusion) for amerikanske virksomheder. Indekset måler, hvor godt det lykkes virksomheder at fremme mangfoldighed og inklusion i deres rekruttering og deres evne til at fastholde og forfremme mennesker fra underrepræsenterede grupper – kvinder, etniske minoriteter, mennesker med handicap og LGBT-personer. Indekset ser også på, hvor god virksomheden er til at fremme en kultur, hvor mangfoldighed og inklusion værdsættes. Baxters indsats har fået en meget positiv vurdering, og virksomheden rankes som en af de førende organisationer iht. indekset.

At fremme mangfoldighed og inklusion går hos Baxter hånd i hånd med vores højt prioriterede mål om at være den bedste arbejdsplads. Sideløbende med vores mission om at redde og opretholde liv arbejder vi hver dag på at opbygge en dygtig og mangfoldig organisation, hvor ansatte tilbydes en meningsfuld karriere og føler sig involverede og inkluderede, og på at fremme et miljø præget af tillid.

”For Baxter er det vigtigt at kunne tiltrække, motivere og fastholde en inkluderende og mangfoldig medarbejderstyrke for at kunne skabe nye, innovative løsninger, som øger livskvaliteten for de patienter vi arbejder for”, siger José (Joe) E. Almeida, Baxters bestyrelsesformand og administrerende direktør. ”At integrere personer med forskellig baggrund og perspektiv i alle dele af vores organisation er vigtigt, for at vi kan opfylde vores mission om at redde og opretholde liv.”

Baxter ønsker at skabe en kultur, hvor de ansatte kan samarbejde på en effektiv måde. Virksomheden tilbyder uddannelses- og træningsprogrammer, som fremmer inklusion og mangfoldighed, blandt andet et program som hjælper ansatte med at identificere ubevidste fordomme, hvilke konsekvenser de har, og hvordan man kan undgå dem.  De ansatte kan også deltage i en personaleressourcegruppe eller Business Resource Group (BRG), hvor de får mulighed for at udvikle deres kompetencer, skabe værdifulde kulturelle kontakter og støtte vigtige forretningsinitiativer. Baxter har otte etablerede BRG: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals og BaxVets. Virksomheden har også oprettet et såkaldt Global Inclusion Council, som består af topchefer fra virksomhedens forskellige forretningsområder, geografiske områder og funktioner, til at hjælpe virksomheden med at fremme prioriterede aspekter af inklusion og mangfoldighed.