Opdag PrisMax-systemet, næste generations produkt for CRRT og behandlinger til organsupport fra Baxter

Opdag PrisMax-systemet, næste generations produkt for CRRT og behandlinger til organsupport fra Baxter

PRISMAX CRRT behandling

Disse oplysninger er udelukkende beregnet til sundhedspersonale.

TÆNK, HVIS du kunne være helt sikker på, at du altid giver den korrekte behandling?

Baxters PrisMax-system er udviklet til at gøre sundhedspersonale mere trygge, når de bruger kontinuerlig dialysebehandling (CRRT) og andre behandlinger til organsupport. Med udgangspunkt i mere end 20 års erfaring på området for intensivbehandling kan vi nu tilbyde PrisMax-systemet, som er beregnet til at hjælpe lægerne med at opfylde de stigende behov inden for intensivbehandling og yde den bedst mulige behandling og patientpleje, både nu og i fremtiden, via mere simple, effektive og nøjagtige teknikker.

De varierende og stadigt skiftende krav til intensivbehandling er en daglig udfordring for sundhedspersonalet.

For at udvikle næste generations teknologier til akutbehandling har vi samarbejdet med eksperter på området for intensivbehandling.

Vi spurgte nemlig mere end 650 personer, som arbejder på over 50 intensivafdelinger over hele verden, hvordan vi kunne hjælpe dem med nogle af deres største udfordringer:

 • FORENKLE forberedelse og gennemførelse af CRRT
 • Øge EFFEKTIVITETEN ved at strømline workflowet mellem enhederne
 • Forbedre behandlingens NØJAGTIGHED OG SYSTEMETS PRÆSTATION

PrisMax-systemet er udviklet til at FORENKLE5 procedurerne i forbindelse med CRRT og reducere sygeplejerskernes arbejdsbyrde.

 • En intuitiv touch-skærm letter behandlingsforberedelserne og monitoreringen af behandlingen, og skærmen låses for at forhindre utilsigtet eller uautoriseret ændring af ordinationen.1
 • Den patientspecifikke ordination gemmes i behandlingsprofiler for at sikre større konsekvens og mindske behovet for forberedelse.
 • Farvekodede skalaer med ekstra LED-lamper viser brugeren, hvilke poser der skal tages hånd om.

PrisMax-systemet automatiserer opgaver for at opnå et mere smidigt arbejdsflow og en mere EFFEKTIV behandling.

 • Væskeniveausensoren justerer automatisk væskens niveau i udluftningskammeret under behandlingen og reducerer sygeplejerskernes manuelle arbejde.
 • Intelligente alarmer reducerer forstyrrelser mellem forskellige enheder og antallet af behandlingsafbrydelser.
 • Et automatisk bortledningssystem mindsker interventioner under behandlingen, da der ikke er behov for at skifte drænposer. Antal poseskift kan reduceres med 60 % sammenlignet med lignende CRRT-systemer2*,  og man kan spare op til 30 minutters behandlingstid og behandlingsafbrydelse pr. patient og dag.2*

Teknologien i PrisMax-systemet gør det muligt for lægerne at optimere behandlingsrutinerne via forbedret NØJAGTIGHED OG SYSTEMPRÆSTATION.

 • Catch-Up-funktionen til væskefjernelse bruger intelligente pumpejusteringer til at opnå den ordinerede væskefjernelse, hvilket hjælper lægerne med at yde den korrekte behandling – også i forbindelse med behandlingsafbrydelse. PrisMax-systemet udførte 99,8 % af den ordinerede væskefjernelse i et klinisk miljø.2,*
 • Med TherMax blodvarmer til temperaturkontrol opnås præcis kontrol af temperaturen på returblodet mellem 35 °C og 38 °C.3,† TherMax blodvarmer fastholder patientens kropstemperatur i over 76 % af gængse CRRT-behandlinger.4,

Vi stræber efter at forbedre patientbehandlingen og uddannelsen af sundhedspersonale ved hjælp af interaktiv praktisk træning og online-undervisning.

 

*Baseret på data fra et pilotstudie af 305 behandlinger med PrisMax-systemet på otte intensivafdelinger i seks lande

†Køling udelukkende via behandlingsvæsker, ingen aktiv køling af blodet via varmeren6.

‡ Baseret på in vitro-tests. Kliniske resultater stemmer muligvis ikke overens med in vitro-resultater. Patientens blodtemperatur 37 °C, rum- og væsketemperatur 21 °C

 

Kontakt Baxter for at få yderligere information.

Se brugermanual eller brugervejledning for oplysninger om sikker og korrekt anvendelse af de nævnte produkter.

Baxter, Prismaflex, Prismax og Thermax er varemærker tilhørende Baxter International Inc. eller dets datterselskaber.

 

Tiltænkt anvendelse

Læs brugermanualerne for produkterne på denne side.